ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

28 ธันวาคม นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ส.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ปันสุขสู่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาค !!! ในกิจกรรม “สำนักงาน กศน. ส่งความสุขให้น้อง”

Read more

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า “หนังสือและสื่อการเรียนรู้ สู่ห้องสมุดประชาชน”

Read more

ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจสอบ การเงิน บัญชี พัสดุ จากคณะตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

6 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more

นิเทศสนามสอบการทดสอบ N-NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 1/2563

2 พฤศจิกายน 2563 นาย

Read more

การตรวจสอบและแนะนำ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงิน บัญชี พัสดุ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นาย

Read more

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read more

ประชุมการชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 ตุลาคม 2563 นายธิ

Read more

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ตุลาคม 2563

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more