วันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2563

8 กันยายน 2563 วันระ

Read more

กรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี 

เมื่อวันที่ 3 กันยาย

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ ความรัก

ครูโอ๊ะ ฟังเสียงกลุ่

Read more

ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ครั้งที่3

Read more

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ปีงบประมาณ 2563

คลิกที่นี่

Read more