หลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรอาชีพ ออนไลน์  สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ลำดับ

หน่วยงาน/สถานศึกษา หลักสูตรวิชา
1 เมืองสุพรรณบุรี การทำมะนาวดอง  จำนวน 6 ชั่วโมง

https://www.youtube.com/watch?v=gkNCpJ8eoWw  

2 เมืองสุพรรณบุรี การทำตะเกียงต้นไม้  จำนวน 3 ชั่วโมง

https://www.youtube.com/watch?v=2oo_UuAF8k0        

3 เมืองสุพรรณบุรี การทำไชโป้หวาน  จำนวน 3 ชั่วโมง

https://youtu.be/d2CRupZs5ws          

4 ดอนเจดีย์ อาหารว่าง (การทำเต้าหู้นมสด) จำนวน 3 ชั่วโมง

https://youtu.be/6ZL2Bq4RTtM                 

5 ดอนเจดีย์ การทำแกงเห็ดเผาะ จำนวน 3 ชั่วโมง

https://youtu.be/4uK1BLdUWNI                                           

6 ด่านช้าง การทำข้าวเหนียวแก้ว  จำนวน 3 ชั่วโมง

https://drive.google.com/file/d/1g2_h0LCLuI–VV2aUduDVxBwDqUOQZPp/view?usp=sharing                                                                          

7 เดิมบางนางบวช การทำเห็ดสวรรค์ จำนวน 3 ชั่วโมง

https://www.youtube.com/watch?v=3BHnIc04LpU&feature=youtu.be   

8 บางปลาม้า การทำขนมปังหน้าหมู จำนวน 3 ชั่วโมง

https://www.youtube.com/watch?v=olfiNDcSlUM     

9 ศรีประจันต์ การทำไข่เค็มใบเตย จำนวน 3 ชั่วโมง

https://www.youtube.com/watch?v=96dmCzOUxkk&feature=youtu.be   

10 สองพี่น้อง การทำลอดช่องสมุนไพร จำนวน 3 ชั่วโมง

https://youtu.be/Kuh0vZxADNE                    

11 สามชุก การทำน้ำพริกแกง จำนวน 3 ชั่วโมง

https://youtu.be/mIEcL_rS4es      

12 หนองหญ้าไซ การทำแหนมเห็ดนางฟ้า จำนวน 3 ชั่วโมง

https://www.youtube.com/watch?v=yTL8D8M_dVw&t=116s\   

13 อู่ทอง โยคะเพื่อสุขภาพ จำนวน 3 ชั่วโมง

https://youtu.be/HLqx4IAWO74                               

14 อู่ทอง การทำสาคูลูกปัด  จำนวน 3 ชั่วโมง

https://youtu.be/ba6FjUjsQFs   

15 กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช การทำท้อนทรงเครื่อง

https://www.youtube.com/watch?v=RLwqymqiR8A