วันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2563

8 กันยายน 2563 วันระ

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

##ลูกเสือสุพรรณบุรี#

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

นางสาวจันทร์ทิพย์ สิ

Read more

กรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี 

เมื่อวันที่ 3 กันยาย

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับและตรวจคุณภาพแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความรู้ด้านการวัดผล ประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบ และเทคนิคการออกข้อสอบ

♦เมื่อวันที่

Read more

โครงการฝึกอบรม บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more