วันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2563

8 กันยายน 2563 วันระ

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ ความรัก

ครูโอ๊ะ ฟังเสียงกลุ่

Read more

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหา

Read more

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

♦วันพฤหัสบดีท

Read more

โครงการเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหา

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more

ป.ป.ช.สุพรรณบุรี มอบหนังสือต้านทุจริตศึกษา

ป.ป.ช.สุพรรณบุรี มอบ

Read more

ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

กิจกรรม “รวมพลัง ปันสุข” ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด 2019

เมื่อวันที่ 5 มิถุนา

Read more