แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม

สารของรัฐมนตรี

IMG_20200623_0001