วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2564 วันพ่

Read more

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2563

21 ธันวาคม 2563 นางส

Read more

WOW WOW WOW ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ดอกไม้แก้ว ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น

Read more

ประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

17 ธันวาคม 2563 นางส

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยากรแกนนำด้านดิจิทัล (ครู ก) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

17 ธันวาคม 2563 นางส

Read more

##กศน.สุพรรณบุรี###การประชุม ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

16 ธันวาคม 2563 นางส

Read more

28 ธันวาคม นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ส.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ปันสุขสู่น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

จัดทำแผนการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระนะที่ 2)

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระนะที่ 2) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

นายธิติพนธ์ ระลอกแก้

Read more